Privacy Policy

Pravila privatnosti

Ako smatrate da kompanija ne postupa u skladu s objavljenim pravilima privatnosti, najprije se obratite na adresu privacy@ahi-carrier.com Ova pravila se odnose na način kako AHI Carrier prikuplja i postupa s podacima koje dobiva putem svoje web-lokacije. Ti podaci mogu obuhvaćati podatke kao što su vaše ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona ili druge lične podatke. Ova pravila se ne primjenjuju na prakse kompanija koje AHI Carrier ne posjeduje ili ne kontrolira ili na osobe koje nisu zaposlene u kompaniji AHI Carrier ili kojima kompanija AHI Carrier ne rukovodi. Uz to, neke kompanije povezane s kompanijom AHI Carrier imaju vlastita pravila privatnosti koja možete pogledati klikom na veze u nastavku.

Prikupljanje i korištenje podataka

AHI Carrier neće prodavati, dijeliti ili iznajmljivati ove podatke drugima u svrhe koje se razlikuju od onih koje su navedene u ovoj izjavi. AHI Carrier prikuplja podatke svojih korisnika u nekoliko različitih tačaka na našoj web-lokaciji.

Kolačići

Kolačić je dio podatka pohranjen na uređaju korisnika i sadrži informacije o korisniku. Kada naša web-lokacija postavi kolačić, korisnik mora samo jedanput unijeti svoje lične podatke, čime štedi vrijeme dok se nalazi na našoj web-lokaciji. Ako korisnik odbije kolačić, i dalje može koristiti našu web-lokaciju.
Jedini nedostatak takvog postupanja je to što će biti ograničen u nekim dijelovima web-lokacije; naprimjer, korisnik neće dobiti personaliziranu uslugu. Kolačići nam također omogućuju da pratimo i ciljamo interese naših korisnika radi poboljšanja njihovog iskustva na našoj web-lokaciji.

Fajlovi zapisnika

Mi koristimo IP adrese za analiziranje trendova, administriranje web-lokacije, praćenje kretanja korisnika i prikupljanje brojnih demografskih podataka za grupnu upotrebu. Fajlovi zapisnika bilježe ID kolačića i IP adresu, ali nisu povezani u analizi web-saobraćaja.

Dijeljenje

Mi dijelimo grupne demografske podatke s našim partnerima. To nije povezano s bilo kojim ličnim podacima koji mogu identificirati bilo kojeg pojedinca. Za slanje proizvoda koristimo vanjsku špeditersku kompaniju i kompaniju za procesuiranje plaćanja kreditnim karticama za naplatu, te vanjsku kompaniju za online finansijsku aplikaciju i odobrenje nekih naših proizvoda.
Te kompanije ne zadržavaju, ne dijele, na pohranjuju i ne upotrebljavaju podatke koji vas mogu identificirati u druge svrhe. Sarađujemo s drugim strankama da bismo pružili određene usluge povezane s webom. Kada korisnik koristi te usluge na našoj web-lokaciji, mi dijelimo samo imena ili druge podatke koji su neophodni da bi treća strana mogla pružiti uslugu.
Usluge mogu biti online ankete, pretraživanje, lociranje prodavača, šablone za kontaktiranje ili korisničke službe. Te strane ne smiju koristiti lične identifikacijske podatke, osim u svrhe pružanja tražene usluge.

Veze

AHI Carrier web-lokacije sadrže veze na druge web-lokacije. Imajte na umu da AHI Carrier nije odgovoran za prakse zaštite privatnosti drugih web-lokacija. Mi savjetujemo svojim korisnicima da budu oprezni kada napuste našu web-lokaciju i da pročitaju pravila privatnosti svake web-lokacije koja prikuplja lične identifikacijske podatke.

Dodatne informacije

Da bi kompanija AHI Carrier mogla bolje shvatiti demografiju korisnika, neophodno nam je da nadopunimo dobivene podatke podacima od izvora trećih strana. Radi poboljšanja web-lokacije kompanije AHI Carrier i prilagođavanja individualnim potrebama korisnika, možda ćemo kombinirati podatke o navikama kupovanja da bismo kreirali grupnu segmentaciju podataka.

Obavještenja o promjenama

Ako odlučimo da ćemo promijeniti svoja pravila privatnosti, mi ćemo objaviti te promjene na vidljivom mjestu na našoj web-lokaciji tako da korisnici uvijek budu upućeni u to koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo i u kojim okolnostima, ako takve postoje, ih objavljujemo.
Ako u bilo kojem trenutku odlučimo da ćemo koristiti lične identifikacijske podatke na način koji se razlikuje od onog koji je naveden u trenutku prikupljanja, obavijestit ćemo korisnike e-poštom ili lako uočljivim obavještenjem na našoj web-lokaciji. Korisnici će moći izabrati da li smijemo koristiti njihove podatke na taj način ili ne. Mi ćemo koristiti podatke u skladu s pravilima privatnosti pod kojima su prikupljeni.