Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Máte-li pocit, že tato společnost nedodržuje vydané zásady ochrany osobních údajů, měli byste se nejprve obrátit na privacy@ahi-carrier.com
Tyto zásady popisují, jak společnost AHI Carrier shromažďuje informace přijaté přes své webové stránky a jak s nimi nakládá. Tyto informace mohou zahrnovat údaje, jako například vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefon nebo jiné osobní údaje.
Tyto zásady se nevztahují na postupy společností, které společnost AHI Carrier nevlastní ani neovládá, ani na osoby, které AHI Carrier nezaměstnává ani neřídí. Některé spřízněné společnosti AHI Carrier rovněž vydaly vlastní prohlášení k ochraně osobních údajů, které lze zobrazit kliknutím na příslušné odkazy.

Shromažďování a použití informací

AHI Carrier neprodává, nesdílí ani nepronajímá informace třetím osobám způsobem, který by se lišil od postupů popsaných v tomto prohlášení. AHI Carrier shromažďuje informace od svých uživatelů na své webové stránce na několika různých místech.

Cookies

Cookie je datový prvek uložený na počítači uživatele obsahující informace o uživateli. Pokud si uživatel nastaví naši stránku jako cookie, stačí, když zadá své osobní informace pouze jednou, čímž při přihlašování na naši stránku ušetří čas. I když uživatel cookie odmítne, může naše stránky používat.
Jedinou nevýhodou v takovém případě je, že uživatel bude mít přístup jen do některých částí našich stránek; nebudou mu například nabídnuty personalisované služby. Cookies rovněž umožňují sledovat a zaměřit se na zájmy našich uživatelů, abychom umocnili jejich zážitek s použitím našich stránek.

Soubory Log File

Používáme IP adresy, abychom analyzovali trendy, spravovali stránky, sledovali pohyb uživatelů a shromažďovaly široké spektrum demografických informací pro komplexní využití. Soubory log file zachycují ID cookie a IP adresu, ale nejsou propojeny s analýzou návštěvnosti stránek.

Sdílení

Sdílíme shromážděné demografické informace se svými partnery. Nejedná se o propojení se žádnými osobními informacemi, podle kterých by šlo identifikovat konkrétní osobu.
Využíváme služeb externí přepravní společnosti, která zajišťuje dopravu objednaného zboží, externího zpracovatele transakcí kreditními kartami pro účtování cen uživatelům za objednávky a externí společnosti, která poskytuje online finanční aplikaci a zajišťuje schvalování některých našich produktů. Tyto firmy nearchivují, nesdílí, neukládají ani nepoužívají identifikovatelné osobní informace k žádným druhotným účelům.
Spolupracujeme i s dalšími subjekty, které poskytují specifické webové služby. Pokud uživatel využije služeb na naší webové stránce, sdílíme pouze jména nebo ostatní informace, které jsou pro třetí stranu nezbytné k poskytnutí služby. Služby zahrnují online průzkumy, hledání, zjištění polohy dealera, formuláře pro službu "spojte se s námi" nebo "zákaznický servis". Tyto subjekty smí používat osobní identifikovatelné informace pouze za účelem poskytování požadovaných služeb.

Odkazy

Webové stránky společnosti AHI Carrier obsahují odkazy na další stránky. Pozor, společnost AHI Carrier neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů těchto jiných stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby při odchodu z našich stránek byli obezřetní a přečetli si prohlášení k ochraně osobních údajů každé webové stránky, která shromažďuje osobní identifikovatelné informace.

Doplnění informací

Aby společnost AHI Carrier lépe porozuměla demografickým parametrům svých zákazníků, musí získané informace doplňovat informacemi z externích zdrojů. Aby společnost AHI Carrier rozšířila u své webové stránky schopnost přizpůsobit se preferencím jednotlivých zákazníků, může kombinovat informace o nákupních návycích uživatelů za účelem souhrnného roztřídění informací.

Oznámení změn

Pokud se rozhodneme naše zásady ochrany osobních údajů změnit, umístíme tyto změny viditelně na naší webové stránce tak, aby naši uživatelé vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je můžeme dále poskytnout. Pokud se kdykoli rozhodneme použít osobní identifikovatelné informace způsobem, který se bude lišit od zásad zveřejněných v okamžiku, kdy byly tyto informace shromážděny, upozorníme uživatele na tuto skutečnost emailem nebo viditelně umístěným oznámením na naší webové stránce. Uživatelé se pak mohou sami rozhodnout, zda můžeme jejich informace tímto odlišným způsobem použít či nikoli. Informace budeme používat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých byly informace shromážděny.