Standardní Záruční Podmínky

ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA: Odvlhčovač, Přenosný, Podstropní, Konzoli, Kazetu, S rozvodem, Volně stojící a VRF. Podmínky záruky se vztahují pouze na výrobky označené DX.

Zaručujeme, že výrobky společnosti CARRIER nemají žádné vady materiálu ani zpracování, a prohlašujeme, že každá záruka se vztahuje na jeden systém (interiérovou a exteriérovou jednotku).

Záruka platí pro:

  • jednotky zakoupené od autorizovaného prodejce;
  • instalaci jednotek autorizovanými techniky pomocí správného nářadí s odkazem na technickou dokumentaci a při dodržení pokynů v provozních příručkách společnosti AHI Carrier S.E.E. S.A., bez dodatečných úprav;
  • dobu dvou (2) let od data prodeje.

Navíc se záruka vztahuje na:

  • náklady na vadných dílů jednotky. Výměna dílů není důvodem k prodloužení záruky na instalovaný systém.

Záruka se nevztahuje na:

  • náklady na roční servis, který je třeba provést za účelem zajištění správného fungování a odpovídající údržby jednotky;  
  • náklady na dopravu jednotky za účelem opravy nebo výměny;
  • poškození způsobená při přepravě;
  • práce potřebné pro zajištění bezpečného přístupu k jednotce (stojany a zvedací zařízení).
  • vady způsobené špatnou instalací, nesprávným provozem, zneužitím, nesprávným prováděním údržby, připojením k jinému než předepsanému napájení, kolísáním proudu a napětí a na poškození vzniklá v důsledku prostředí s korozívními vlivy (např. přímořské oblasti nebo oblasti s extrémní prašností atd.);  
  • ztrátu ovladače.

Odpovědnost společnosti AHI Carrier S.E.E. S.A. se striktně omezuje na provoz jednotky v rámci záruky a nevztahuje se na způsob použití ani využití zařízení, proto společnost neodpovídá za škody ani ztráty (přímé, nepřímé nebo následné), které jsou způsobeny ekonomickým nebo jiným použitím nebo využitím zařízení (ušlý příjem atd.)