Normál jótállási feltételek

A JÓTÁLLÁS A KÖVETKEZŐKRE TERJED KI: Páramentesítő, falra szerelhető, konzolos, kazettás, légcsatornás, szabadon álló és VRF berendezések. A jótállás feltételei kizárólag a DX termékekre vonatkoznak.

Szavatoljuk, hogy a CARRIER termékek mentesek az anyag- vagy emberi tevékenységből származó hibáktól, és kijelentjük, hogy minden jótállási kártya egy rendszerre (beltéri és kültéri egységre) vonatkozik.

A jótállás a következőkre terjed ki:

  • A hivatalos forgalmazó által értékesített egységek. 
  • A meghatalmazott szakemberek által a megfelelő eszközök használatával és az AHI Carrier S.E.E. S.A. műszaki dokumentációja és üzemeltetési kézikönyvei alapján, bármilyen módosítás nélkül elvégzett beépítések.
  • A vásárlás napjától számított két (2) éves időszak.

A jótállás a következőkre terjed még ki:

  • Az ára egy hibás alkatrész a készülék. Az alkatrész cseréje nem hosszabbítja meg a rendszerre adott jótállás időtartamát.

A jótállás nem terjed ki a következőkre:

  • A berendezés megfelelő működéséhez/karbantartásához elvégezni szükséges éves javítás költsége. 
  • A berendezés javítása vagy cseréje érdekében történő esetleges szállításának költsége.
  • A szállítást végző által okozott esetleges károk.
  • Minden olyan munkavégzés, amely a berendezéshez való biztonságos hozzáféréshez szükséges (tartókeret/emelőberendezés).
  • A helytelen telepítés, nem megfelelő módon történő működtetés, helytelen használat, elégtelen karbantartás, a meghatározottól eltérő feszültséghez vagy áramforráshoz történő csatlakoztatás, feszültségingadozás miatti meghibásodás, továbbá a korrozív környezeti körülmények (pl. tengerparti vagy rendkívül poros területek stb.) által okozott sérülések.
  • A vezérlő elvesztése.

Az AHI Carrier S.E.E. S.A. felelőssége szigorúan a berendezésnek a jótállás időtartama alatti működésére korlátozódik, és nem terjed ki a berendezés használatára vagy hasznosítására, ezért az AHI Carrier S.E.E. S.A.-t semmilyen felelősség nem terheli a berendezés gazdasági vagy más célú használatából vagy hasznosításából eredő bármilyen (közvetlen, közvetett vagy következményes) veszteségért vagy kárért (a bevétel elvesztéséért stb.).