Privacy Policy

Zásady ochrany osobných údajov

Ak si myslíte, že táto spoločnosť nedodržiava zverejnené zásady ochrany osobných údajov, mali by ste sa najprv obrátiť na adresu privacy@ahi-carrier.
Tieto zásady upravujú zber a používanie údajov získaných spoločnosťou AHI Carrier prostredníctvom jej webovej lokality. Medzi tieto údaje môže patriť napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, resp. ďalšie osobné údaje.
Tieto zásady sa nevzťahujú na postupy spoločností, ktoré spoločnosť AHI Carrier nevlastní, ani neovláda , a ani na osoby, ktoré spoločnosť AHI Carrier nezamestnáva, ani jej nie sú podriadené. Niektoré pridružené podniky spoločnosti AHI Carrier navyše majú svoje vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré je možné zobraziť po kliknutí na príslušné odkazy.

Zber a používanie údajov

Spoločnosť AHI Carrier nebude tieto údaje predávať, sprístupňovať, ani prenajímať iným subjektom spôsobmi, ktoré nie sú uvedené v tomto vyhlásení. Spoločnosť AHI Carrier zbiera údaje od používateľov našej webovej lokality niekoľkými spôsobmi.

Súbory cookies

Súbor cookie je súbor s údajmi uložený v počítači používateľa, ktorý obsahuje údaje o danom používateľovi. Využívanie súboru cookie našou lokalitou znamená, že používateľ nemusí svoje osobné údaje zadávať viackrát, čo šetrí jeho čas pri používaní našej lokality. Ak používateľ tento súbor cookie odmietne, napriek tomu môže aj naďalej používať našu lokalitu.
Jedinou nevýhodou bude, že používateľ bude mať obmedzený prístup k niektorým častiam lokality, napríklad mu nebudú poskytnuté personalizované služby. Súbory cookies nám zároveň umožňujú sledovať a prispôsobovať sa záujmom našich používateľov a skvalitňovať ich využívanie našej lokalite.

Súbory protokolu

Adresy IP používame na analyzovanie trendov, správu lokality, sledovanie pohybov používateľa a zber všeobecných demografických údajov na súhrnné účely. Súbory protokolu zaznamenávajú ID súboru cookie a adresu IP, avšak pri analýze webovej premávky sa nespájajú.

Zdieľanie

Súhrnné demografické údaje poskytujeme našim partnerom. Nesúvisia so žiadnymi osobnými údajmi, podľa ktorých by bolo možné identifikovať konkrétne osoby. Využívame služby externej prepravnej spoločnosti na doručovanie objednávok a spoločnosť spracovávajúcu platby kreditnými kartami,ktorými našich zákazníci platia za produkty,a externého dodávateľa on-line aplikácie na financovanie a schvaľovanie niektorých našich produktov.
Tieto spoločnosti si neponechávajú, nezdieľajú, nearchivujú, ani nepoužívajú osobne identifikovateľné údaje na žiadne sekundárne účely. Ďalej spolupracujeme s ďalšími stranami, ktoré poskytujú špeciálne webové služby. Keď používatelia tieto služby našej webovej lokality využívajú, zdieľame len mená alebo iné údaje, ktoré príslušná tretia strana potrebuje na poskytovanie daných služieb.
Medzi tieto služby patria on-line prieskumy, vyhľadávací panel, lokalizátory predajcov, kontaktné formuláre alebo formuláre služieb zákazníkom. Tieto strany nie sú oprávnené využívať osobne identifikovateľné údaje na iné účely, než je poskytovanie požadovaných služieb.

Odkazy

Webové lokality spoločnosti AHI Carrier obsahujú odkazy na iné webové lokality. Dovoľujeme si vás upozorniť, že spoločnosť AHI Carrier nenesie zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov týchto lokalít. Našim používateľom odporúčame, aby mali túto skutočnosť na mysli pri opúšťaní našej lokality a radíme im, aby si preštudovali vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej lokality, ktorá zbiera osobne identifikovateľné údaje.

Dopĺňanie údajov

Aby mohla spoločnosť AHI Carrier lepšie pochopiť demografické údaje svojich zákazníkov, získané informácie dopĺňame o údaje z iných zdrojov. Aby spoločnosť AHI Carrier mohla zdokonaliť schopnosť lokality prispôsobiť sa preferenciám jednotlivcov, môžeme kombinovať údaje o nákupných zvyklostiach používateľov na vytvorenie súhrnnej segmentácie informácií.

Oznámenia o zmenách

Ak sa rozhodneme naše zásady ochrany osobných údajov zmeniť, tieto zmeny viditeľne uverejníme na našej webovej lokalite, aby boli naši používatelia vždy informovaní o údajoch, ktoré zhromažďujeme, ako tieto údaje používame a či, a prípadne za akých okolností, ich zverejňujeme.
Ak sa kedykoľvek rozhodneme osobne identifikovateľné údaje použiť iným spôsobom, než bol spôsob uvedený v týchto zásadách v čase získania takýchto údajov, používateľov o tom budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo zvýrazneného oznámenia na webovej lokalite.
Používatelia budú mať možnosť rozhodnúť sa, či ich údaje môžeme týmto iným spôsobom používať alebo nie. Údaje používateľov budeme používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov platnými v čase získania týchto údajov.