IPlus-New

Hi-Wall I-Plus_New

Funkcie

 • Výkon a spoľahlivosť.
 • Technológia meniča pre trvalé pohodlie.
 • Používateľsky jednoduché diaľkové ovládanie.
 • Inteligentné vedenie prietoku vzduchu zabezpečuje optimálny rozvod vzduchu.
 • Programovateľný časovač na úspory energie.
 • Umývateľné a jednoducho odstrániteľné filtre.
 • Nezávislý režim odvlhčovania.
 • Inteligentná automatická diagnostická funkcia a detekcia úniku chladiva.
 • Funkcia Turbo pre rýchle dosiahnutie požadovanej teploty.
 • Automatické reštartovanie s predchádzajúcimi prevádzkovými nastaveniami v prípade výpadku prúdu.
 • Automatický režim, ktorý umožňuje zmenu prevádzkového režimu a kapacitu podľa rozdielu medzi nastavenou teplotou a reálnou teplotou v miestnosti.
 • Pokojový režim pre udržanie pohodlnej teploty počas celej noci.
 • Súprava pre nízke teploty, aby ste jednotku mohli používať aj pri veľmi nízkych teplotách.