VRF

Systémy s variabilným tokom chladiva X-Power

Spoločnosť Carrier s hrdosťou predstavuje systém X-Power s variabilným tokom chladiva s flexibilnou konštrukciou vhodnou na širokú škálu použití.

Funkcie

  • Vysoká účinnosť chladenia a vykurovania.
  • Široký rozsah použitia.
  • Ak dôjde k poruche na hlavnej jednotke v systéme viacerých jednotiek, ktorúkoľvek jednotku možno nastaviť ako hlavnú.
  • Inteligentná technológia mäkkého štartu.
  • Konštrukcia zabezpečujúca rýchle vyhriatie a schladenie miestnosti.
  • Režim tichej nočnej prevádzky.
  • Štedrá dĺžka potrubia.