Podmienky predĺženej záruky

Zaregistrujte svoje zariadenie a získajte ďalšie 3 roky záruky (2 roky štandardnej + 3 roky predĺženia).

Unit

(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)

Informácie o kupujúcom

Informácie o mieste predaja

Informácie o dodávateľovi inštalačných prác