Pogoji Podaljšanega Jamstva

Registrirajte svojo enoto za dodatna 3 leta jamstva (2 leti standardnega jamstva in 3 leta dodatnega).

Unit

(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)

Podatki o kupcu

Podatki o prodajalcu

Podatki o monterju