Pogoji Standardnega Jamstva

JAMSTVO KRIJE: razvlaževalne, prenosne, stenske, konzolne, kasetne, kanalske in prostostoječe sisteme ter sisteme VRF. Pogoji jamstva veljajo le za izdelke DX.

Jamčimo, da so izdelki družbe CARRIER brez materialnih napak in napak zaradi opravljenega dela, ter izjavljamo, da vsako jamstvo krije en sistem (notranjo in zunanjo enoto).

Jamstvo velja za:

  • Enote, kupljene pri pooblaščenem distributerju.
  • Montažo, ki jo izvedejo pooblaščeni monterji z ustreznimi orodji in v skladu s tehnično dokumentacijo ter navodili za uporabo družbe AHI Carrier S.E.E. S.A., in ki ni bila naknadno spremenjena.
  • Obdobje dveh (2) let od datuma nakupa.

Jamstvo dodatno krije:

  • Stroške okvarjenega dela enote. Obdobje jamstva za sistem se z zamenjavo dela ne podaljša.

Jamstvo ne krije:

  • Stroškov letnega servisa, ki ga je treba izvesti za pravilno delovanje/vzdrževanje enote.
  • Morebitnih stroškov prevoza enote zaradi popravila ali zamenjave.
  • Poškodb, ki jih povzroči prevoznik.
  • Stroškov dela, potrebnega za varen dostop do naprave (stojala, dvigala).
  • Okvar, ki so posledica napačne montaže, nenormalnega delovanja, napačne uporabe, neustreznega vzdrževanja, priključitve na napetost ali napajanje, ki se razlikuje od navedenega, sprememb napetosti električnega toka, prav tako pa ne krije poškodb, ki so posledica korozivnih okoljskih razmer (na primer na obmorskih območjih, območjih z veliko prahu itd.).
  • Izgube daljinskega upravljalnika.

Odgovornost družbe AHI Carrier S.E.E. S.A. je omejena izključno na delovanje enote v okviru jamstva in ne velja za uporabo naprave, zato družba ni odgovorna za nobeno izgubo ali škodo (neposredno, naznačeno ali poznejšo), ki izvira iz ekonomske ali druge uporabe naprave (npr. izpad dohodka).